De verschillende

PRODUCTEN

_

Verschillende producten werden ontwikkeld voor diverse toepassingen

Het “Enti I” biomagnetisch veld

Toegepast in de slakkenkweek (helix aspersa; “gros gris” en “petit gris”)

Het biomagnetisch veld wordt geladen op graniet stenen die dan de informatie doorgeven aan het water waarmee de slakkenkweek dagelijks besproeid wordt.
De graniet stenen worden geplaatst op de aanzuigzijde van de pompinstallatie.
(Technische details: zie “In de praktijk)

Het biomagnetisch veld “Enti I” heeft een effect op:

A/ de slakkensterfte
B/ de intoxicatietoestand van de slakken
C/ de groei
D/ de kwaliteit van de slakken en van het smaakpalet van het vlees

De effecten van deze slakken-specieke “Enti I”:

A. Sterftereductie: de slakkensterfte wordt teruggebracht naar 0%
Door de slakken te harmoniëren, te integreren en een grotere gezondheid te bezorgen, kan op die manier de sterfte tot praktisch 0% herleid worden, waar die normaal tot een 75% oploopt.

B. Desintoxicatie
Er grijpt een intoxicatie plaats lans de bodem, langs het gras waarop de slakken gekweekt worden, langs het water dat ze toegevoerd krijgen en nog eens langs het voeder.
Deze intoxicaties worden allen geneutraliseerd met het biomagnetisch veld “Enti I”.

C. Bordering
De informatie die wordt gegeven heeft ook als effect dat de slakken sneller groeien, sneller volwassen worden en een betere verharding van het epistoom plaatsgrijpt.

D. Kwaliteit van het vlees
Het spreekt vanzelf dat door de zoveel betere gezondheidstoestand de slakken een veel rijker, complexer en aangenamer smaakpalet produceren.

In de praktijk:

Een reeks graniet stenen in een lader worden aan de aanzuigzijde van de sproei-installatie geplaatst.

Het aantal stenen dat geplaatst wordt, hangt af van:
1/ de hoeveelheid water en,
2/ het debiet dat verbruikt wordt.

De hoeveelheid granietstenen zal worden berekend met de individuele gegevens van de bestaande sprenkel-installaties.

Schema:

schema-new

 

Protocol voor de toepassing van het biomagnetisch veld “Enti I” op slakkenkweek

Het doel van het biomagnetisch veld “Enti I” overgebracht op graniet is het voorkomen van intoxicatie en ziektes van slakken.

A. Benodigdheden
– graniet stenen met “Enti I” informatie geladen in een aanzuigbuis
– sproei-installatie slakkenkwekerij

B. Toepassingsmethode
1. Besproei de slakkenkwekerij met water, dat door een aanzuigbuis, waarin de graniet stenen geplaatst zijn, wordt aangezogen en zo wordt geladen

2. Toepassingsfrequentie:
– elke dag gedurende het groeiseizoen van de slakken

3. Geen enkele chemische behandeling toe te passen

U kunt het protocol voor de behandeling van slakken hier downloaden (Word document)

De “Enti II” informatisatie

Toegepast op bijenkweek (Apis mellifera)

Het biomagnetisch veld dat we verstrekken aan de bijen wordt aan hen gegeven via een cellulosepoeder “CMC” genaamd. Het poeder op zich is volledig atoxisch, m.a.w.
geen enkele toxiciteit is gekend. Dat CarboxylMethylCellulose is veel gebruikt in gerechten als een “indikker” van sausen, dranken,…

Het “Enti-biomagnetisch veld II” heeft als effecten:
1/ geen bijensterfte meer
2/ geen Varroa mijt meer die gedijt, of aanwezig is.
3/ versterking van de vitaliteit en kracht van het bijenvolk
4/ een sterke vermindering van de stress van die bijen.
5/ sterk verhoogde honingproductie van maximum kwaliteit

De effecten zijn snel merkbaar, al binnen enkele weken. De eerste tekenen zoals een versterking van het gezoem en van de zichtbare activiteit van het volk, zijn al merkbaar binnen de enkele uren na toediening.

De toediening gebeurt als een bepoedering rechtstreeks van de bijenkast. Daarvoor wordt 20 g in de kast gebracht. Het inbrengen gebeurt langs de opening voor de wintervoeding. De kast dient niet geopend te worden.

bijen-producten

Er is sprake van een eerste oplaad-fase, die bestaat uit:
Een eerste toediening: dag 1
Een tweede: dag 4
Een derde: dag 10
Een vierde: dag 20

Daarna is er een onderhoudstoediening, dit is een voortzetting van de toediening van 20 g, maar nu om de 3 weken. Dit gedurende het ganse jaar, meer specifiek ook in de winter.

De werking van het biomagnetisch veld betreft hier namelijk het gezond maken van de bijen en niet de vernietiging van de varroa-mijt.
Omdat de externe stresserende factoren de bijen blijven storen, is een regelmatige voortzetting van het veld vereist.

Zie protocol voor de toediening.

 

Protocol voor de toepassing van het biomagnetisch veld “Enti II” op bijen

Het doel van het biomagnetisch veld “Enti II” overgebracht op Carboxyl Methyul Cellulose (CMC), is te voorkomen dat bijen geparasiteerd
worden door de Varroa mijt. Door de behandeling vindt er een belangrijke revitalisatie plaats en vermindert de stress van de bijen.

A. Benodigdheden

– CMC “Enti II’ in poedervorm

B. Toepassingsmethode

1. Rechtstreeks bepoederen van de de korf à rato van 20 g per korf.

2. Toepassingsfrequentie:

2.1 Gedurende de opstartfase:

– dag 1 20 g
– dag 4 20 g
– dag 10 20 g
– dag 20 20 g

2.2 Vanaf deze eerste 3 weken van het opstarten:

– één dosis van 20 g te herhalen elke 3 weken.

C. Opslag

Bewaar de poeder in een houten doos, op een donkere en droge plaats en vermijd contact met aarde, cement, metaal , steen en magnetische velden.

U kunt het protocol voor de behandeling van bijen hier downloaden (Word document)

ENTI III informatisatie

Toegepast op kamerplanten
De informatie wordt geladen op CMC (caroxylmethylcellulose) die dan opgelost wordt in water waarmee de planten besproeid worden.
De informatisatie “Enti III” heeft een effect op de meest voorkomende ziekten, schimmel- als parasitaire aandoeningen. Zoals
A/ phytophtora
B/ botrytis
C/ meeldauw, valse meeldauw
D/ parasitaire infestaties

De brede effecten kunnen omdat de plant vrij wordt van verhinderende storing, en zo haar eigen vitalisering op gang brengt. Minder gevoeligheid aan een storende omgeving wordt duidelijk.

De effecten van deze “Enti-informatisatie III”:
A. Vermijden van ziekten
B. Vitalisering van de plant
C. Kwaliteitsverbetering van de bloemen en vruchten
D. Productie-optimalisering van de plant
E. Rendement-maximalisering van de plant

In de praktijk:
Een oplossing van 8g/liter van de CMC Enti III wordt gemaakt.
Deze wordt verneveld op de bladeren en stengels van de plant, tot de plant een nat aspect geeft.
Deze verneveling/ besproeiing wordt om de 2 tot 3 weken toegepast.
Een snelle informatisatiefase kan toegepast worden bij de eerste toepassing.
Dan wordt de oplossing versproeid op dag 1, dag 4, dag 10, en dag 20.
Daarna wordt het ritme van 2 à 3 weken aangehouden.

 

PROTOCOL

Voor de toepassing van de cellulose “Enti III” op kamerplanten
Het doel van de informatie “Enti III” overgebracht op Carboxyl Methyul Cellulose (CMC), is te voorkomen dat planten en kamerplanten in het algemeen, ziektes zoals meeldauw, valse meeldauw, phytophthora, botrytis en parasitaire toestanden ontwikkelen.

A. Benodigdheden
CMC “Enti III” in poedervorm
Een pulverisator, type afhankelijk van het te behandelen gebied.

B. Toepassingsmethode
1. Bereiding van de oplossing:
9 g CMC “Enti III” in 1 liter water oplossen.
Mixen gedurende 15-30 minuten tot volledig opgelost.
2. De oplossing op de blaadjes en stengels van de planten verstuiven.
3. Frequentie van pulverisatie:
Start met een intense toepassing: pulveriseren op dag 1, dag 4 en dag 10.
Vervolgens pulveriseert men verder om de 2 – 3 weken, al naargelang de concrete situatie, in dezelfde concentratie en methode.
4. Geen enkele chemische behandeling mag worden toegepast.

C.Opslag
Bewaar de poeder/oplossing op een houten plank, op een donkere en droge plaats en vermijd contact met aarde, cement, metaal en steen.

D.Ondersteuning
Wij kunnen de behandeling voor u evalueren en opvolgen indien u ons foto’s opstuurt van de planten na elke behandeling.

U kunt het protocol voor de behandeling van planten hier downloaden (Word document)

PROTOCOL

Voor de toepassing van cellulose “Enti III” op aardbeienplanten
Het doel van de informatie “Enti III” overgebracht op Carboxyl Methyul Cellulose (CMC), is te voorkomen dat aardbeienplanten (elk ras) ziektes zoals meeldauw, valse meeldauw, phytophthora, botrytis, rhizoctonia en parasitaire toestanden ontwikkelen.

A. Benodigdheden
CMC “Enti III” in poedervorm
Een pulverisator, type afhankelijk van de te behandelen oppervlakte.

B. Toepassingsmethode
1. Bereiding van de oplossing:
8 g CMC “Enti III” in 1 liter water oplossen.
Mixen gedurende 15-30 minuten tot volledig opgelost.
2. De oplossing op de blaadjes en stengels van de planten verstuiven.
3. De pulverisaties starten zodra blaadjes zichtbaar worden.
Frequentie van pulverisatie:
Start met een intense toepassing: pulveriseren op dag 1, dag 5 en dag 10.
Vervolgens pulveriseert men verder elke 2 – 3 weken, al naargelang de concrete situatie, in dezelfde concentratie en methode.
4.Geen enkele chemische behandeling mag worden toegepast.

C. Opslag
Bewaar de poeder/oplossing op een houten plank, op een donkere en droge plaats en vermijd contact met aarde, cement, metaal en steen.

D.Ondersteuning
Wij kunnen de behandeling voor u evalueren en opvolgen indien u ons foto’s opstuurt van de planten na elke behandeling.

U kunt het protocol voor de behandeling van aarbeien hier downloaden (Word document)