De

THEORIE

_

Storing van levende organismen en de “Enti-benadering”

Hoe kan een storing van een levend organisme begrepen worden?

Nemen we als klassiek voorbeeld de storing “allergie”.

Dat wordt gedefinieerd als een sterke reactie van een organisme op een omstandigheid, bvb een chemische substantie, bv. van de huisstofmijt.
Die omstandigheid, hier de substantie, wordt dan allergeen genoemd.

Een aantal benaderingen om die “allergische reactie” te begrijpen.
1°/ mechanistisch bekeken
Klassiek wordt het oorzakelijk begrepen: het allergeen (huisstofmijt bvb) doet de reactie ontstaan;
allergeen (=oorzaak) veroorzaakt de nieuwe toestand van een organisme (=gevolg)
2°/ breder bekeken:
Neem nu 5 verschillede organismen die in contact komen met één type allergeen.
Als alle organismen reageren zal elk afzonderlijk organisme een lichtjes verschillende reactie tonen.
De oorzakelijke relatie is nu niet meer 100% specifiek, want elke reactie is een beetje verschillend.
3°/ op zijn ruimst bekeken
Als we een veel groter aantal organismen nemen zien we dat de meesten reageren op dat allergeen, maar enkele organismen reageren helemaal niét.
“Allergeen is de oorzaak van de allergie” is hier niet meer geldig.
Zelfs het tegenovergestelde is waar: het organisme zelf bepaalt de reactie, of de storing. En het is niet meer het allergeen dat bepaalt.
De storing is dus geen reactie, maar wel een actie van het organisme zelf.
Die actie beschrijft ook gedeeltelijk het dynamisme van het organisme en geeft zo informatie over het organisme. M.a.w. het kenmerkt het organisme zelf.
Op deze, kenmerkende, informatie baseren we ons in de “Enti-benadering”.

Thesis

Development of a remedy against oyster summer mortality: electromagnetic fields as a protection for challenged Artemia nauplii and Pacific oyster spat

Dale Laurens

Klik hier om het document (pdf) te downloaden
(voorlopig enkel in engelstalige versie beschikbaar)