De

ENTI-BENADERING

_

Wat is de Enti-benadering?

Een levend organisme kunnen we enigszins vergelijken met een radiozendstation.
Een radiozendstation stuurt golven uit met een bepaalde informatie.
We kennen die informatie: muziek, stemmen,…

Een levend organisme stuurt ook golven uit.
En deze dragen ook informatie.
droppedImage
Geluiden
Warmte
Electromagnetische golven

 

 

Sommige informatie op deze golven maakt storingen voor deze levende organismen.
We kunnen storing ook disharmonie noemen.
De rode pijl stelt de storende informatie voor:
droppedImage_1

De Enti benadering bestaat uit het organisme te voorzien van de informatie
die de storingsinformatie neutraliseert.
We noemen de golf die de neutralisatie-informatie draagt de ‘Enti-neutraliseringsgolf’.
De rode pijl stelt de de neutraliserende Enti-info voor.
droppedImage_2

Wanneer we een storing vinden maken we eerst de neutraliserende info en brengen die dan bij het gestoorde organisme.
droppedImage_3

Dat resulteert in het verdwijnen van de disharmonie.
droppedImage_4

Finaal wordt harmonie vergroot.